Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

 

Your current location is assumed to be Vietnam. Update your location?

 

Viet Nam


Select your location


Tạo tài khoản

Thông tin cá nhân

(10~16 ký tự bao gồm ít nhất hai trong: chữ cái viết thường/viết hoa, chữ số và ký tự đặc biệt)

 

Điều Khoản và Điều Kiện (Bắt Buộc)

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của Công ty TNHH Coway Vina

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về Chính sách và điều khoản như dưới đây.
Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.
COWAY chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp văn hóa của Việt Nam.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của COWAY đối với các đối tượng thể hiện trên website

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh…đều thuộc bản quyền của COWAY hoặc bên thứ ba cấp phép cho COWAY.
Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của COWAY và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.
Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của COWAY là xâm phạm quyền của COWAY. COWAY có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

NỘI DUNG

Quyền và trách nhiệm của COWAY

COWAY có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
COWAY có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
COWAY có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.
Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của COWAY. Theo đó, COWAY không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.
COWAY được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. COWAY không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.
Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa COWAY sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

COWAY cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn nguồn.
Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của COWAY; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của COWAY.
Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng COWAY và các đơn vị trực thuộc /nhân viên COWAY không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.
COWAY luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với COWAY.
Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa COWAY và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. COWAY có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận người dùng.

Chính sách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (bắt buộc)

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CÔNG TY TNHH COWAY VINA

Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Công ty TNHH Coway Vina, Chi nhánh và các địa điểm kinh doanh của Coway (gọi chung là “Coway”) rất coi trọng thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong các luật có liên quan. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này mô tả:
 • 1.Mục đích thu thập thông tin cá nhân;
 • 2.Phạm vi sử dụng thông tin;
 • 3.Thời gian lưu trữ thông tin;
 • 4.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;
 • 5.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;
 • 6.Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.
Chính Sách về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là "Các Dịch Vụ"). Nếu Các Dịch Vụ của chúng tôi có chính sách hoặc thông báo về quyền riêng tư riêng, chính sách hoặc thông báo đó sẽ được áp dụng thay vì chính sách này.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Lên quan đến việc quý vị sử dụng Các Dịch Vụ, quý vị có thể cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu nhận bao gồm:
 • a)Thông tin liên lạc, như tên, tên công ty, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ thư tín;
 • b)Thông tin được sử dụng để tạo tài khoản trực tuyến của quý vị và các thông tin liên quan đến tài khoản khác;
 • c)Thông tin đăng ký sản phẩm, bao gồm số mẫu, số sê-ri, loại lắp đặt và ngày lắp đặt;
 • d)Thông tin đăng ký và thiết lập sản phẩm, như tên/mô tả sản phẩm của quý vị, địa điểm quý vị lắp đặt sản phẩm, và các điều chỉnh quý vị thực hiện cho việc thiết lập sản phẩm;
 • e)Thông tin kỹ thuật về sản phẩm của quý vị, như mẫu sản phẩm, số sê-ri, mã vạch và phiên bản phần mềm;
 • f)Thông tin về các cấu hình sản phẩm của quý vị, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn về các thông số, cài đặt của thiết bị, tình trạng hoạt động, thông tin về thời gian hoạt động, thông tin về rò rỉ, lịch sử hỏng hóc và các thông báo về dịch vụ;
 • g)Thông tin thanh toán, như tên, địa chỉ gửi hóa đơn và thông tin chi tiết về thẻ thanh toán (bao gồm số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật), những thông tin được bộ phận xử lý thanh toán bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi thu thập và lưu trữ;
 • h)Độ tuổi, ngày sinh, và thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;
 • i)Các thông tin chi tiết mà quý vị cung cấp thông qua các cuộc thi và khảo sát;
 • j)Thông tin có trong các bình luận bài đăng hoặc nhận xét sản phẩm mà quý vị gửi;
 • k)Thông tin truyền thông xã hội được chia sẻ với chúng tôi thông qua các tính năng của bên thứ ba mà quý vị sử dụng (như Facebook, Google+, Instagram, YouTube…) hoặc được đăng trên các trang truyền thông xã hội (như trang truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc các trang khác mà chúng tôi có thể truy cập);
 • l)Thông tin cá nhân khác có trong nội dung mà quý vị gửi, như thông qua tính năng "Liên Hệ Với Chúng Tôi" hoặc các công cụ hỗ trợ khách hàng, các chương trình Giới Thiệu đến Bạn Bè, Cổng Thông Tin của Coway, Đăng Ký Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và
 • m)Thông tin quý vị gửi liên quan đến cơ hội nghề nghiệp tại Coway, như thông tin liên lạc chi tiết, thông tin trong sơ yếu lý lịch của quý vị và thông tin chi tiết về việc làm hiện tại của quý vị.
Quý vị không phải cung cấp những thông tin này, nhưng nếu quý vị chọn không cung cấp thông tin, chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một số Dịch Vụ nhất định và các tính năng liên quan.
Khi quý vị sử dụng Các Dịch Vụ của chúng, chúng tôi có thể thu nhận thông tin bằng các phương tiện tự động. Các công nghệ này giúp chúng tôi:
 • (i)Ghi nhớ thông tin của quý vị để quý vị không phải nhập lại thông tin;
 • (ii)Theo dõi và hiểu cách quý vị sử dụng và tương tác với Các Dịch Vụ;
 • (iii)Điều chỉnh Các Dịch Vụ phù hợp với các ưu tiên của quý vị;
 • (iv)Đánh giá tính khả dụng của Các Dịch Vụ;
 • (v)Hiểu tính hiệu quả của các hoạt động truyền thông của chúng tôi;
 • (vi)Để quản lý và nâng cao Các Dịch Vụ.
 • Trong phạm vi pháp luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ cần có sự chấp thuận của quý vị trước khi tiến hành thu thập thông tin.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu nhận thông qua Các Dịch Vụ để:
 • a)Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho quý vị;
 • b)Thiết lập và quản lý tài khoản của quý vị;
 • c)Xử lý và hoàn tất những yêu cầu và đơn đặt hàng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và thông báo cập nhật cho quý vị về trạng thái đơn đặt hàng của quý vị;
 • d)Cải thiện và điều chỉnh trải nghiệm của quý vị với Các Dịch Vụ;
 • e)Nhận dạng và xác thực quý vị để quý vị có thể sử dụng Các Dịch Vụ;
 • f)Gửi thông báo và cảnh báo cho quý vị (bao gồm các cập nhật trạng thái và cảnh báo lỗi) liên quan đến việc quý vị sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • g)Bán các sản phẩm của chúng tôi cho quý vị và cung cấp cho quý vị các chương trình giảm giá, bao gồm giảm giá đặc biệt, phiếu quà tặng, giảm giá và cơ hội giành chiến thắng trong các cuộc thi;
 • h)Trao đổi thông tin với quý vị và quản lý việc tham gia của quý vị trong các khảo sát và nghiên cứu thị trường;
 • i)Trả lời các yêu cầu và thắc mắc của quý vị và cung cấp hỗ trợ khách hàng;
 • j)Quản lý các cơ hội nghề nghiệp;
 • k)Điều hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm phát triển các sản phẩm mới; tăng cường và cải thiện Các Dịch Vụ của chúng tôi; quản lý truyền thông của chúng tôi; phân tích cơ sở người dùng và Các Dịch Vụ; thực hiện phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường; và thực hiện kế toán, kiểm toán và các chức năng nội bộ khác);
 • l)Bảo vệ chống lại, nhận dạng và ngăn chặn hành vi gian lận và hoạt động phạm tội khác, các yêu cầu bồi thường và trách nhiệm pháp lý khác;
 • m)Tuân thủ và thi hành các yêu cầu pháp lý hiện hành, các tiêu chuẩn ngành liên quan và các chính sách của chúng tôi, bao gồm Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và Các Điều Khoản và Điều Kiện của Coway.
Theo quy định của luật pháp, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi thu nhận để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, và theo luật pháp cho phép, theo đuổi các lợi ích pháp lý của chúng tôi (như quản lý Các Dịch Vụ của chúng tôi và cải thiện hoạt động kinh doanh).

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Trong giới hạn luật hiện hành cho phép, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân chúng tôi có được về quý vị cho đến khi:
 • (i)Nó vẫn còn cần thiết cho các mục tiêu mà chúng tôi có thông tin, tuân thủ các điều khoản trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này;
 • (ii)Chúng tôi có cơ sở pháp lý khác để lưu trữ dữ liệu ngoài giai đoạn cần thiết để phục vụ mục đích ban đầu của việc thu thập dữ liệu. Chúng tôi chỉ xóa các dữ liệu nếu khách hàng yêu cầu.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhận về quý vị, ngoại trừ những trường hợp được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với:
 • (i)Các chi nhánh & địa điểm kinh doanh của chúng tôi
 • (ii)Các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi, như thực hiện đơn đặt hàng, lắp đặt sản phẩm và phân tích các dữ liệu và dịch vụ, cho những mục đích được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi không ủy quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về quý vị nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy trong các trường hợp:
 • (i)Theo quy định của luật pháp và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 • (ii)Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn tổn hại thể chất hoặc tổn hại khác hay thiệt hại tài chính;
 • (iii)Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần công ty hay tài sản của chúng tôi;
 • (iv)Khi có sự chấp thuận của quý vị.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

CÔNG TY TNHH COWAY VINA
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Peakview Tower, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: (+84) 024.3579.0888
Hotline: 1800.556.892
Email: info@cowayvina.com.vn
Website: www.cowayvina.com.vn

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Trong phạm vi pháp luật hiện hành, quý vị có thể yêu cầu tiếp cận thông tin cá nhân của quý vị mà chúng tôi lưu trữ; hoặc yêu cầu chúng tôi cập nhật, sửa đổi, chỉnh sửa, xóa hoặc giới hạn thông tin. Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và duy trì bảo mật, chúng tôi có thể thực hiện các bước để xác định danh tính của quý vị trước khi cho phép quý vị tiếp cận thông tin của mình.

Tôi đã đọc và đồng ý với chính sách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Chính sách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (không bắt buộc)

Tôi đã đọc và đồng ý với chính sách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Chia Sẻ Thông Tin với Bên Thứ Ba (không bắt buộc)

** Đây chỉ là mẫu tham khảo chúng tôi cung cấp đế giúp bạn quản lý Trang mua sắm. Trước khi áp dụng, vui lòng kiểm tra các nội dung này có phù hợp với hoạt động của Trang mua sắm không.**

Việc có hay không đồng ý với nội dung dưới đây không ảnh hưởng đến việc gia nhập thành viên. Tuy nhiên, nếu không đồng ý, bạn có thể bị hạn chế trong việc sử dụng dịch vụ.

- Người được nhận cung cấp:
- Hạng mục cung cấp:
- Mục đích cung cấp:
- Thời gian lưu giữ và sử dụng:

Bạn có đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba không?

Ủy Thác Thông Tin Cá Nhân (không bắt buộc)

** Đây chỉ là mẫu tham khảo chúng tôi cung cấp đế giúp bạn quản lý Trang mua sắm. Trước khi áp dụng, vui lòng kiểm tra các nội dung này có phù hợp với hoạt động của Trang mua sắm không.**

Việc có hay không đồng ý với nội dung dưới đây không ảnh hưởng đến việc gia nhập thành viên. Tuy nhiên, nếu không đồng ý, bạn có thể bị hạn chế trong việc sử dụng dịch vụ.
- Người nhận ủy thác (doanh nghiệp nhận ủy thác):
- Nội dung ủy thác:

Ban có đồng ý với chính sách ủy thác thông tin cá nhân của bạn?

Đồng ý nhận thông tin mua sắm (không bắt buộc)

Bạn sẽ nhận được thông tin về mã giảm giá, ưu đãi, sự kiện, hàng mới về và các thông tin giá trị khác từ shopping mall qua Tin nhắn hoặc Email.

Tuy nhiên, một số thông tin sẽ được gửi mà không cần sự đồng ý của bạn như tình trạng đơn hàng/thanh toán và thông tin liên quan đến chính sách.

Bạn có thể đăng ký làm thành viên mà không cần đồng ý với các danh mục không bắt buộc, và có thể cập nhật trạng thái bất kì lúc nào tại trang Sửa Hồ Sơ khi bạn đã trở thành thành viên.

 • Bạn có đồng ý nhận SMS?
 • Bạn có đồng ý nhận email?

Xác Nhận Thông Tin Đăng Ký

Để hoàn tất đăng ký, vui lòng xác nhận thông tin tài khoản và nhấn “Đăng ký”.

Xác Nhận Thông Tin Đăng Ký
Email
ID
Tên
Tên Tiếng Anh
Tên Phiên Âm
Quốc Gia
Địa chỉ 1
Địa Chỉ 2
Thành Phố
Bang/Tỉnh
Mã bưu điện
Điện Thoại
Điện Thoại Di Động
Dịch Vụ
Tin Nhắn SMS
Bản tin
Nickname
Giới Tính
Ngày Sinh //
Kỉ Niệm Ngày Cưới //
ship_cccd
ship_phone
ship_email
ship_gender
ship_dob
ship_name
ship_address
ship_province
ship_district
ship_ward
referral_code
install_address
install_province
install_ward
install_district
Người Giới Thiệu
Close
Loading...