Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

 

Your current location is assumed to be Vietnam. Update your location?

 

Viet Nam


Select your location


Điểm thưởng

Thông tin số dư Điểm thưởng của bạn

 • Tổng số Điểm thưởng đã tích lũy  
 • Điểm thưởng Khả dụng  
 • Điểm thưởng Đã sử dụng  
 • Điểm thưởng đang chờ  
 • Điểm thưởng để hoàn tiền  
đăng nhập
Ngày Đặt Hàng Đơn Hàng Số Mô tả

Lịch sử của bạn còn trống.

First Prev
 1. 1
Next Last

Về Điểm thưởng

 1. Điểm thưởng sẽ chỉ trở nên khả dụng sau 20 ngày ngày kể từ lúc đơn hàng được giao tới bạn.
 2. Xin lưu ý Điểm thưởng sẽ ở trạng thái đang chờ nếu đơn hàng bị hủy hoặc bị trả lại.
  Pending Điểm thưởng đang chờ sẽ không thể dùng làm phương thức thanh toán.
 3. Khi Điểm thưởng trở nên khả dụng (=Tổng Điểm thưởng đã tích lũy - Điểm thưởng đã sử dụng - Điểm thưởng đang chờ), bạn có thể sử dụng chúng thay cho tiền mặt để thanh toán.
Loading...