Dịch vụ thuê máy lọc nước

MÁY LỌC NƯỚC CORE - DỊCH VỤ THUÊ MÁY

MÁY LỌC NƯỚC CORE - DỊCH VỤ THUÊ MÁY

CHP-671R
850.000₫
MÁY LỌC NƯỚC OMBAK - DỊCH VỤ THUÊ MÁY

MÁY LỌC NƯỚC OMBAK - DỊCH VỤ THUÊ MÁY

CHP-7310R
800.000₫
MÁY LỌC NƯỚC CINNAMON - DỊCH VỤ THUÊ MÁY
MÁY LỌC NƯỚC HARRY - DỊCH VỤ THUÊ MÁY

MÁY LỌC NƯỚC HARRY - DỊCH VỤ THUÊ MÁY

CHP-590R
700.000₫
MÁY LỌC NƯỚC VILLAEM 2 - DỊCH VỤ THUÊ MÁY
MÁY LỌC NƯỚC NEO PLUS - DỊCH VỤ THUÊ MÁY

MÁY LỌC NƯỚC NEO PLUS - DỊCH VỤ THUÊ MÁY

CHP-264L
550.000₫
MÁY LỌC NƯỚC NADI - DỊCH VỤ THUÊ MÁY

MÁY LỌC NƯỚC NADI - DỊCH VỤ THUÊ MÁY

P-300R
400.000₫