Membership package

  

Dịch vụ Coway cung cấp

Kỳ thực hiện dịch vụ: 2 tháng/lần bao gồm

Lưu ý: 

- Dịch vụ bắt đầu được thực hiện từ tháng thứ 2 sau ngày đặt hàng và thanh toán thành công.

- Dịch vụ HS có thể không được cung cấp, cũng như Coway Vina sẽ không chịu trách nhiệm hay thiệt hại phát sinh liên quan việc màng lõi có thể không được thay thế theo kỳ dịch vụ đó trong các trường hợp:

(1) Khách trì hoãn Dịch vụ HS 02 lần liên tiếp;

(2) Không thể liên lạc với khách hàng để thực hiện dịch vụ HS định kỳ;

- Màng lõi được thay theo đúng số lượng và thời gian tương ứng với từng model máy.

- Việc gián đoạn gia hạn dịch vụ có thể ảnh hưởng đến việc thay thế màng lõi theo chu kỳ thời gian khuyến cáo.

 

  • Thực hiện vệ sinh máy lọc tại nhà khách hàng theo đúng quy chuẩn Hàn Quốc

  • Thay lõi lọc định kỳ đúng hạn mà không tốn thêm chi phí

  • Gia hạn dễ dàng

 

Khu vực cung cấp dịch vụ

Tham khảo tại: https://cowayvina.com.vn/service.html