Dịch vụ thuê máy lọc không khí

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ DOLOMITIES - DỊCH VỤ THUÊ

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ DOLOMITIES - DỊCH VỤ THUÊ

AP-1008CH
440.000₫
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ TUBA - DỊCH VỤ THUÊ MÁY

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ TUBA - DỊCH VỤ THUÊ MÁY

AP-3008FH
1.000.000₫
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PLATFORM 600 - DỊCH VỤ THUÊ MÁY
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ AIRES 10 - DỊCH VỤ THUÊ MÁY
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ CLASSIC - DỊCH VỤ THUÊ MÁY
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ TORNADO - DỊCH VỤ THUÊ MÁY
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ STORM - DỊCH VỤ THUÊ MÁY