5K kết hợp với máy lọc không khí có màng lọc Hepa – Biện pháp phòng chống C-o-v-i-d hiệu quả

Nghiên cứu CDC của Hoa Kỳ đã kết luận máy lọc không khí có trang bị màng lọc HEPA kết hợp với việc đeo khẩu trang có thể giảm nguy cơ phơi nhiễm với S-A-R-S-C-o-v-i-2 lên tới 90% (công bố ngày 9 tháng 7 năm 2021).

Thảo luận về chủ đề này